Algemene en overige voorwaarden Digitaaldienst (vanaf 1-6-2011), conform voorwaarden ICT Office

Digitaaldienst Module Algemeen.pdf

Digitaaldienst Module 01 Licentie voor programmatuur.pdf

Digitaaldienst Module 02 Ontwikkeling van programmatuur.pdf

Digitaaldienst Module 03 Onderhoud van programmatuur.pdf

Digitaaldienst Module 04 Application service provision.pdf

Digitaaldienst Module 05 Ontwikkeling en onderhoud van een website.pdf

Digitaaldienst Module 06 Webhosting.pdf

Digitaaldienst Module 07 Detacheringsdiensten.pdf

Digitaaldienst Module 08 Opleidingen en trainingen.pdf

Digitaaldienst Module 09 Advisering, consultancy en projectmanagement.pdf

Digitaaldienst Module 10 Overige diensten.pdf

Digitaaldienst Module 11 Verkoop van ICT-, telecommunicatie, kantoorapparatuur en andere zaken.pdf

Digitaaldienst Module 12 Verhuur van ICT-,telecommunicatie- en kantoorapparatuur.pdf

Digitaaldienst Module 13 Onderhoud van ICT-,telecommunicatie- en kantoorapparatuur.pdf

Digitaaldienst Module 14 Toegang tot internet.pdf

Digitaaldienst Module 15 Telecommunicatiediensten.pdf

Digitaaldienst Module 16 Financiering en leasing van ICT.pdf